Veteraanipalvelut

SOTIEMME VETERAANIT

Sotiemme veteraaneilla on mahdollisuus saada kotona asumisen tueksi palveluita, jotka kustantaa Valtiokonttori. Näitä palveluja ovat mm. kotiapu, siivous, pesulapalvelut, viikonlopun ateriapalvelut, taksi matkat. Arkipäivien ateriat kustantavat sekä Kangasalan kaupunki että Pälkäneen kunta.

Kangasalan kotihoidon asiakasohjaaja tekee palvelutarpeen arvioinnin ja palvelusuunnitelman avusta jokaiselle veteraanille.

 

Sotainvalidit

Sodassa ja sodan vuoksi vammautuneet voivat saada korvausta Valtiokonttorilta. Sotilasvammalain nojalla korvataan vammasta tai sairaudesta jäänyt pysyvä haitta sekä tarpeellinen hoito ja lääkitys. Myös sotavammojen vaikutuksesta ilmaantuneet lisävammat ja -sairaudet kuuluvat korvauksen piiriin.

Rintamaveteraanit

Valtio myöntää vuosittain rintamaveteraanien määrärahan, jolla Kangasalan kaupungin ja Pälkäneen kunnan on määrä järjestää oman kuntansa rintamaveteraaneille monimuotoista kuntoutusta ja monipuolisia kotona asumista tukevia palveluita. Kuntoutukseen ja kotona asumista tukeviin palveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939 – 1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani.