Vanhuspalveluiden asiakasmaksut

Kotihoidon asiakasmaksun, pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen laitoshoidon ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Jos asiakkaan käytettävissä olevat varat eivät riitä välttämättömiin menoihin,
voidaan asiakasmaksusta myöntää hakemuksesta joko alennusta tai vapautus.
Asiakkaan maksuvaraa arvioidaan toimeentulotukinormistoa apuna käyttäen.

Asiakasmaksun alentamista voi hakea täyttämällä oheinen asiakasmaksun alennushakemus –lomake tai vaihtoehtoisesti vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on myös selvitys tuloista ja menoista.

Hakemus liitteineen palautetaan joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kangasala.fi tai

postitse osoitteeseen:
Kangasalan kaupunki / vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijä
PL 50, 36201 Kangasala

Mikäli hakemus lähetetään sähköpostilla, pyydämme käyttämään salattua sähköpostia.

HAKEMUKSEEN TARVITTAVAT LIITTEET
Mikäli hakijalla on puoliso, liitteet tarvitaan molemmilta

  • tiliotteet kaikista pankkitileistä (myös S-tilistä) viimeisen kolmen kuukauden ajalta
  • viimeisin veroilmoitus (erittelyosa oltava mukana varallisuuden selvittämiseksi)
  • apteekin antama yhteenveto lääkekuluista (kaikista, myös reseptivapaista lääkkeistä) mahdollisimman pitkältä ajalta, mieluiten viimeisen vuoden ajalta
  • kotivakuutus (vakuutuskirja, josta näkyy erät ja summat),
  • vuokrasopimus (tai vuokranmaksukuitti/lasku, jos vuokra on noussut)
  • sähkölasku (jos sähkö ei kuulu vuokraan)
  • muut säännölliset välttämättömät kulut (esim. fysioterapia, velkojen korot), joihin hakija haluaa vedota

Huomioitavaa on, että liitteiden puuttuminen viivästyttää käsittelyä.
Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa, mikäli taloudellinen tilanne muuttuu. Virheellisiin tietoihin perustunut päätös voidaan oikaista takautuvasti vuoden ajalta.

Päätös alennuksesta tai vapautuksesta tehdään yleensä hakemuskuukauden alusta alkaen. Päätös tehdään aina asiakkaan taloudellisen tilanteen ja yksilöllisen harkinnan perusteella.
Asiakasmaksun alentaminen tai siitä vapauttaminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (Asiakasmaksulaki 11§).

Lisätietoja löytyy täältä OHJE