Tukipalvelut

Kotihoidon tukipalvelut

Kotihoidon tukipalvelujen avulla voidaan helpottaa ikäihmisen omatoimista selviytymistä silloin kun ikäihminen ei enää selviä jokapäiväisistä asumiseen ja asiointiin liittyvistä tehtävistä itsenäisesti.

Ateriapalvelu: aterioiden kotiin kuljetus on mahdollista silloin, kun liikkuminen kodin ulkopuolella on vaikeaa ja asiakkaan toimintakyky on siinä määrin alentunut, ettei hän selviä aterioiden valmistuksesta ilman apua. Jalmarin Kodossa on arkipäivisin ateriointimahdollisuus kangasalalaisille eläkeläisille.

Kuljetuspalvelu: sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu lähinnä yli 75-vuotiaille, joilla on pitkäaikaisia, suuria vaikeuksia liikkumisessa ja vaikeuksia käyttää julkisia liikennevälineitä. Kuljetuspalveluhakemuksen lisäksi toimita myös lomakkeet lääkärinlausunto ja tuloselvitys. Kuljetuspalvelutiedote 1.1.2022

Kylvetyspalvelu: järjestetään TupasWillassa ja Pälkäneellä Kanervassa kerran viikossa vanhuksille, joiden kodeissa pesumahdollisuudet ovat huonot ja jotka tarvitsevat avustajaa peseytymisessä.

Lisätietoja antaa Ikäneuvo 040 733 3949