Päiväkeskustoiminta

Palvelu on tarkoitettu ikääntyneille, jotka tarvitsevat apua kotona selviytymiseen ja joiden kotona selviytymistä voidaan toiminnan avulla tukea. Asiakkaiden valinnassa huomioidaan ikä, toimintakyky, virkistyksen ja sosiaalisten suhteiden tarve sekä omaisten tarvitsema tuki.
Päiväkeskustoimintaan on mahdollisuus osallistua pääsääntöisesti yhtenä päivänä viikossa. Päivän aikana on tarjolla kuntoutusta, neuvontaa, viriketoimintaa sekä kylvetys- ja ateriapalveluita.

Päiväkeskustoimintaa on

 

 

Lisätietoja antaa Ikäneuvo 040 733 3949