Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tukeen kuuluu omaishoitajalle maksettava palkkio, vapaapäivät ja omaishoitoa tukevat palvelut, jotka määritellään yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja edellytykset määritellään laissa ja kunnan toimintaohjeessa. Tuen tavoitteena on mahdollistaa jatkuvaa ja runsasta hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevan henkilön asuminen omassa kodissaan, omaisen avun turvin.

 

Hakemuksen voit tulostaa oikeassa reunassa olevista linkeistä.