Lyhytaikaishoito

Kangasalan kaupunki tarjoaa lyhytaikaishoitoa Rekolan lyhytaikaisosastolla ja Kukkiakodolla. Tarkoituksena on tukea kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa. Päämääränä on vanhuksen itsenäisen selviytymisen edistäminen kuntouttavien jaksojen avulla sekä omaisten tukeminen vanhuksen hoitamisessa. Lyhytaikaishoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä. Säännöllinen lyhytaikaishoito on tarkoitettu erittäin huonokuntoisille vanhuksille.

Lyhytaikaishoitoon liittyvissä asioissa, ota yhteyttä ohjaajaan puh. 040 133 6571

Rekolan lyhytaikaishoito
22 asiakaspaikkaa
Reumantie 6
36200 Kangasala
040 133 6582 hoitajat

               

Kukkiakodon lyhytaikaishoito
6 asiakaspaikkaa
Vohlisaarentie 1
36760 Luopioinen