Kotikuntoutus

Kotikuntoutuksen tavoitteena on tukea ikäihmisten toimintakyvyn ylläpysymistä ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona ja kodin ulkopuolella.

Asiakkaan toimintakykyä ja siihen vaikuttavia ympäristötekijöitä arvioi fysioterapeutti (yhteistyössä kotihoidon henkilöstön kanssa). Ensisijaisesti pyritään asiakkaan toimintakyvynlaskun ennaltaehkäisyyn ja toimintakyvyn tukemiseen ennaltaehkäisevällä neuvonnalla ja ohjauksella mm. sopivien kuntoutuspalveluiden piiriin ja/tai laatimalla ja ohjaamalla yksilöllisiä harjoitusohjelmia.

Kotihoidon järjestämänä toimii myös ikäihmisille suunnattuja kuntosaliryhmiä Kangasalla palvelukeskus Maijalassa ja Pälkäneellä Kanervassa sekä Luopioisten liikuntahallilla. Ryhmiin on mahdollista osallistua henkilön, jolla toimintakyky alentunut ja jonka hyötyy ohjatusta kuntosaliharjoittelusta. Apuvälineen, kuten rollaattorin käyttö ei ole este osallistumiselle.