Kotihoito

Mikäli iäkkään henkilön kotona asumisessa ja itsenäisessä selviytymisessä tapahtuu heikkenemistä, pyydämme ottamaan yhteyttä palvelutarpeen arvioimiseksi Ikäneuvoon 040 733 3949.

Asiakasohjaaja kartoittaa asiakkaan palvelutarpeen yksilöllisesti ennen kotihoidon palveluiden myöntämistä. Säännöllisessä kotihoidossa olevien asiakkaiden palveluntarve on säännöllistä ja päivittäistä. Avun tarpeen ollessa vähäistä tai epäsäännöllistä asiakas ohjataan pääsääntöisesti yksityisen palvelutuottajan palveluihin.

Uusien asiakkaiden kohdalla kotihoidon ja tukipalveluiden tarve määritellään kuntouttavan arviointijakson aikana. Jakson aikana arviointitiimi kartoittaa käynneillään asiakkaan omat voimavarat ja läheisten osallistumisen sekä arvioi mahdollisesti tarvittavat kotihoidon palvelut ja tukipalvelut.

Säännöllistä kotihoitoa tarvitsevien asiakkaiden kotona asumista tuetaan hoito- ja huolenpitopalvelujen avulla. Asiakkaille laaditaan aina yksilöllisesti kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Kotihoidon tavoitteena on tukea ja edistää asiakkaan turvallisuuden tunnetta, toimintakykyä ja edistää itsenäistä kotona pärjäämistä. Lisäksi kotihoidon tehtäviin kuuluvat tiedottaminen, opastaminen, omatoimisuuden ja sosiaalisen kanssakäymisen sekä fyysisen toimintakyvyn edistäminen. Tarvittaessa kotihoidon fysioterapeutti osallistuu yhdessä hoitajien kanssa asiakkaan liikkumissuunnitelman laatimiseen sekä kartoittaa, opastaa ja neuvoo toimintakykyä, liikkumista ja apuvälineitä koskevissa asioissa.

Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma arvioidaan ja päivitetään tarpeen mukaan.

Kotona asumista tuetaan myös erilaisten tukipalvelujen avulla.

Asiakasasioissa pyydämme ottamaan yhteyttä suoraan asiakasohjaajaan tai kotihoidon tiimiin.

 

Kotihoidon tiimit

Kuohunlahden tiimi, p. 050 550 9730
Urheilutie, Kuohuntie, Huhmari, osa kirkonkylää (pohjoinen Kuohunharjuntiestä), Mäyrävuori, Herttuala, Huutijärvi, Ponsantie, Sahalahdentie, Majaalahti, Ihari, Raikku, Saarikylät, Kaivanto, Tiihala

Ruutanan tiimi, p. 050 550 9732
Ruutana, Suinula, Tavela, Riku, Mäntyveräjä, Tursola, Päkinmäki, Hopeaharju, Tapulinmäki

Sahalahden tiimi, p. 0400 954 877
Sahalahden ja Kuhmalahden alueet

Suoraman tiimi, p. 050 550 9085
Kyötikkäläntien idän puoli Tarpilan tielle saakka, Rantakoivisto, Asemantien alku, Kangasalantie katsastusasemaan asti, Katajatie, Pikkola, Pikonkangas, Liuksiala

Nattarin tiimi, p. 050 596 9198
Tampereen rajasta Kyötikkälän tielle (läntinen puoli), Kangasalantien eteläinen puoli Mallitielle saakka

Kirkonkylän tiimi, p. 050 394 8454
Ainontie, Eevantie, Maijantie, Finnentie, Liisantie, Antintie, Toivontie, Myllystenpohjantie, Kirkkojärventie, Pillitie, Urkutie

Onkkaalan tiimi, p. 040 743 3804
Onkkaalan keskusta (Kukkosentiehen, Lahdentiehen ja Roholantiehen asti), poislukien Kanervan piha-alue, Myttäälä, Tausti, Epaala

Aitoon tiimi, p. 050 438 3119
Eteläinen osa Onkkaalasta, (Kukkosentiehen, Lahdentiehen ja Roholantiehen asti) sekä Kanervan piha-alue, Harhala, Äimälä, Laitikkala, Arajärvi, Kukkola, Aitoo, Kaukkala, Holja, Puutikkala

Luopioisten tiimi, p. 040 546 0316
Haltia, Luopioinen kk, Rautajärvi, Kyynärö, Padankoski, Kuohijoki, Luikala, Salmentaka, Sappee

 

 

Palvelukeskus Maijala, Akanakuja 2
Maijalan tiimi p. 050 373 8640 ja Mattilan tiimi p. 040 133 6320.
Maijala-Mattilassa on 87 vuokra-asuntoa ja asukkailla on mahdollisuus tarvittaessa saada kotihoitoa myös öisin.

Asiakasasiat, kotiutukset:
050 556 7690 sairaanhoitaja A-, C- ja D-talot (Maijala)
050 556 7688 sairaanhoitaja B- ja E-talot (Mattila)

Virkistystoiminta, vapaaehtoistoiminta ja ateriapalvelut:
050 303 1738 ohjaaja

 

 

KOTIHOIDON HALLINTO

Miia Mattila
vt. kotihoidon johtaja, vanhuspalvelut
050 330 8310
miia.mattila@kangasala.fi

 

Raija Klasila
Kotihoidon esimies, vanhuspalvelut
050 315 2785
raija.klasila@kangasala.fi

 

Katja Tillanen
Kotihoidon esimies, vanhuspalvelut
050 350 2893
katja.tillanen@kangasala.fi

 

Elina Lintunen
Kotihoidon esimies, vanhuspalvelut
0400 946 222
elina.lintunen@kangasala.fi

 

Anitta Peltonen
Kotihoidon esimies, vanhuspalvelut
050 380 3324
anitta.peltonen@kangasala.fi

 

KOTIHOIDON LASKUTUS
Sointu Lenne-Palin
toimistosihteeri (laskutus kotihoito)
040 133 6792
sointu.lenne-palin@kangasala.fi