Kotihoito

Mikäli iäkkään henkilön kotona asumisessa ja itsenäisessä selviytymisessä tapahtuu heikkenemistä, pyydämme ottamaan yhteyttä palvelutarpeen arvioimiseksi Ikäneuvoon 040 733 3949.

Asiakasohjaaja kartoittaa asiakkaan palvelutarpeen yksilöllisesti ennen kotihoidon palveluiden myöntämistä. Säännöllisessä kotihoidossa olevien asiakkaiden palveluntarve on säännöllistä ja päivittäistä. Avun tarpeen ollessa vähäistä tai epäsäännöllistä asiakas ohjataan pääsääntöisesti yksityisen palvelutuottajan palveluihin.

Uusien asiakkaiden kohdalla kotihoidon ja tukipalveluiden tarve määritellään kuntouttavan arviointijakson aikana. Jakson aikana arviointitiimi kartoittaa käynneillään asiakkaan omat voimavarat ja läheisten osallistumisen sekä arvioi mahdollisesti tarvittavat kotihoidon palvelut ja tukipalvelut.

Säännöllistä kotihoitoa tarvitsevien asiakkaiden kotona asumista tuetaan hoito- ja huolenpitopalvelujen avulla. Asiakkaille laaditaan aina yksilöllisesti kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Kotihoidon tavoitteena on tukea ja edistää asiakkaan turvallisuuden tunnetta, toimintakykyä ja edistää itsenäistä kotona pärjäämistä. Lisäksi kotihoidon tehtäviin kuuluvat tiedottaminen, opastaminen, omatoimisuuden ja sosiaalisen kanssakäymisen sekä fyysisen toimintakyvyn edistäminen. Tarvittaessa kotihoidon fysioterapeutti osallistuu yhdessä hoitajien kanssa asiakkaan liikkumissuunnitelman laatimiseen sekä kartoittaa, opastaa ja neuvoo toimintakykyä, liikkumista ja apuvälineitä koskevissa asioissa.

Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma arvioidaan ja päivitetään tarpeen mukaan.

Kotona asumista tuetaan myös erilaisten tukipalvelujen avulla.

Asiakasasioissa säännöllisen kotihoidon asiakkaiden osalta pyydämme ottamaan yhteyttä suoraan asiakasohjaajaan tai kotihoidon tiimiin. Kotihoidon tiimien yhteystiedot löytyvät liitteestä (sivun oik.laita).

Palvelukeskus Maijala

Palvelukeskus Maijala on yksi kotihoidon yksiköistä.

Vuokra-asuntoja palvelukeskuksessa on 87 kpl, joista on 79 yksiöitä ja 8 kaksioita.

Säännöllisesti apua tarvitseville asiakkaille laaditaan aina yksilöllisesti kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma.

Maijalassa kotihoitoa on mahdollisuus tarvittaessa saada myös öisin.

Tarkemmat tiedot esitteessä.

Esittelyvideo Kangasalan kotihoidosta: