Hyvinvointia tukevat kotikäynnit

ENNALTA EHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTIAILLE

 

Ennalta ehkäisevien kotikäyntien tavoitteena on ikäihmisten palveluista tiedottaminen, hyvinvoinnin-, terveyden- ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen ja tunnistaminen. Ikääntyvää tuetaan tarvittaessa tekemään hänen omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäviä valintoja.

Kotikäynnin tekee tarvittaessa asiakasohjaaja.