Ikäihmisten sosiaalityö

Vanhushuollon sosiaalityön tavoitteena on ikääntyneen asiakkaan tukeminen hänen yksilöllisten tarpeidensa ja tilanteensa mukaan moniammatillisessa yhteistyössä.

Vanhushuollon sosiaalityöntekijä valmistelee ympärivuorokautisen hoivapaikan hakemukset moniammatilliseen SAS-työryhmään, jossa hakemukset käsitellään ja joista sosiaalityöntekijä tekee päätökset. SAS-työryhmässä käsitellään myös palveluasumishakemukset.

Vanhushuollon sosiaalityöntekijä tekee lausunnot ympärivuorokautisessa hoidossa olevien harkinnanvaraisten asiakasmaksujen alennuksista.

Vanhushuollon sosiaalityöntekijä toimii vanhusneuvoston sihteerinä ja koordinoi rintamaveteraanien kotiin annettavia palveluja.