Neuvonta ja asiakasohjaus

IKÄNEUVO

Ikäihmisten neuvontapuhelin 040 733 3949

Ikäneuvo on Pirkanmaan 14 kunnan yhteinen, uusi ikäihmisten neuvontapuhelin, josta saat apua arjen isoihin ja pieniin pulmiin.

Soita numeroon 040 733 3949 niin etsitään yhdessä sinulle tai läheisellesi sopivia ratkaisuja.

Puhelimeen vastataan arkisin klo 8.30–16.00.

Puhelinneuvonnasta saat tietoa:

 • kaupunkisi palveluista kotihoidosta palveluasumiseen
 • yksityisistä palveluista
 • asumisesta
 • kotiin saatavista palveluista
 • omaishoidontuesta
 • liikkumisesta
 • taloudellisista etuuksista ja muista raha-asioista
 • liikuntapalveluista
 • harrastusmahdollisuuksista ja
 • eläkeläisjärjestöistä

 

Puhelu, myös jonotus, maksaa paikallispuhelumaksun (pvm) tai matkapuhelumaksun (mpm) verran. Matkapuhelumaksun määrä riippuu soittajan operaattorinsa kanssa tekemästä sopimuksesta.

Ikäihmisten neuvontapuhelinkokeilu on osa Ikäneuvo-hanketta.

 

ASIAKASOHJAUS

Asiakasohjaaja on ikäihmisen palveluiden koordinoija ja vastuuhenkilö. Toiminnan pohjana on asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin vastaaminen. Asiakkaalle nimetään oma asiakasohjaaja, joka toimii ”ikäihmisen äänenä” palvelupolun eri vaiheissa.

Asiakasohjaukseen ohjataan

 • mikäli ikäneuvossa tai muiden yhteistyötahojen osalta todetaan ikäihmisen tarvitsevan laaja-alaisempaa palvelutarpeen arviointia.

Asiakasohjauksessa

 • asiakasohjaaja kartoittaa tilanteen ja sopii tarvittaessa asiakkaan kanssa kotikäynnin
 • kotikäynnillä mukana ovat asiakkaan toivomat henkilöt
 • tehdään laaja-alainen ja yksilöllinen palvelutarpeen arviointi jonka pohjana on ikäihmisen itse määrittämät tarpeet ja toiveet
 • sovitaan yhteisesti tavoitteet palveluille
 • laaditaan yhdessä asiakassuunnitelma
 • asiakasohjaaja käynnistää palvelut sekä tarvittaessa muuttaa sovitut palvelut eri yhteistyötahojen kanssa
 • asiakassuunnitelmaa muutetaan tarpeen mukaan
 • seurataan palveluiden tarpeellisuutta, kattavuutta ja laatua

Asiakasohjaus on maksutonta

Neuvontaa palveluihin liittyvissä asioissa antaa IKÄNEUVO 040 733 3949

 

IÄKKÄIDEN SOSIAALITYÖ

Vanhuspalveluiden sosiaalityö sisältää muun muassa neuvontaa edunvalvontaan, sosiaali- ja vanhuspalveluihin ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Katso lisää kohdasta palveluneuvonta ja lähitori, ikäihmisten sosiaalityö.

Vanhustyön sosiaalityöntekijä
Puhelinaika klo 9.00–10.00
puh. 050 550 9742