Laitoshoito

 

Pitkäaikaishoito tulee kyseeseen, kun kotona selviytyminen on mahdotonta tukijärjestelyistä huolimatta. Laitoshoitoa tarjoaa vanhainkoti Pentorinne.

Pentorinteen vanhainkodin palvelut on tarkoitettu runsaasti perushoitoa vaativille ja muistisairaille vanhuksille, jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa.

Pentorinteen vanhainkoti sijaitsee Kuhmalahdella. Vanhainkodissa on 42 hoitopaikkaa. Yksi osasto on muistisairautta sairastaville. Vanhainkoti tarjoaa pitkäaikaista laitoshoitoa vanhuksille, jotka eivät enää tule toimeen kotihoidon turvin omassa kodissaan mutta eivät kuitenkaan tarvitse sairaalahoitoa. Pitkäaikaisesta laitoshoidosta määräytyy maksu asiakkaan tulojen perusteella.

Pentorinteessä tarjotaan myös lyhytaikaista hoitoa, joka on tehostettua palveluasumista sekä päivätoimintaa.

 

Vanhainkoti Pentorinne
Pappilantie 2
36810 Kuhmalahti
42 paikkaa vanhuksille ja vammaisille
0400 652 058

 

 

 

Pihlaja
muistisairaiden osasto
0400 474 859