Ympärivuorokautinen asuminen

 

Ikääntyneen hoito voidaan järjestää ympärivuorokautisen hoidon yksikössä, mikäli se on hänen terveytensä ja turvallisuutensa kannalta perusteltua. Kunta voi järjestää ympärivuorokautisen hoidon itse tai hankkia sen yksityisiltä palveluntuottajilta.

Ympärivuorokautisen hoidon tarve arvioidaan aina yksilöllisesti. Palvelun myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeen arvioon ja kunnan päättämien palvelun myöntämisen kriteereihin. Lähtökohtana ympärivuorokautisen hoivapaikan saannille on, että kaikki mahdolliset kotona asumista tukevat palvelut on käytetty ja arvioitu sekä myös eri asumisvaihtoehdot on selvitetty. Myös omaisten/läheisten, yksityisten palvelutuottajien ja vapaaehtoistyön palvelumahdollisuudet arvioidaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Tehostetun palveluasumisen yksikössä asukas maksaa vuokran ja asiakasmaksun sekä käyttövaroilla lääke-, terveyden-, sairaanhoito- ja muut henkilökohtaiset menot. Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksu perustuu Kangasalan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 14.12.2017 hyväksymään Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja palvelusetelin arvo 1.1.2018 -päätökseen.

Laitoshoidossa asukas maksaa hoitomaksun, joka on 85 % hänen nettotuloistaan. Hoitomaksun määräytyminen perustuu lakiin ja asetukseen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.

 

Tästä linkistä pääsee katsomaan esittelyvideon Kangasalan asumispalveluyksiköistä

Kangasalan asumispalveluyksiköt