Palveluasuminen

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Asiakkaan hoidon tarve ja toimintakyky arvioidaan aina yksilöllisesti moniammatillisen SAP-tiimin arvioimana. Palvelun myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeen arvioon ja kaupungin päättämien palvelun myöntämisen kriteereihin.

Palveluasumisessa asiakkaan tarvitsemat hoiva-, hoito- ja tukipalvelut järjestetään yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asuminen on itsenäistä palvelutalon tukipalveluiden turvin.

Palveluista peritään kotihoidon tuntiperusteinen asiakasmaksu. Lisäksi asiakas maksaa asunnosta erikseen vuokran sekä lääkkeet, ateriat ym. henkilökohtaiset menot. Lisätietoa Asiakasmaksut -sivulta.

Palveluasumista voidaan järjestää ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta tai kunnan omana toimintana.

Palveluasumisen asiakkaat voivat olla oikeutettuja Kelan myöntämiin sosiaalivakuutusetuuksiin kuten esim. eläkettä saavan hoitotukeen, eläkkeensaajan asumistukeen sekä sairausvakuutuksen perusteella korvattaviin matkakorvauksiin ja lääkekustannuksiin.

Palveluasumisen asiakkaat ovat julkisen terveydenhuollon piirissä samoin perustein kuin kotona asuvat henkilöt. Palveluasumisyksikössä asuvalla julkisen terveydenhuollon kulut kerryttävät normaalisti terveydenhuollon maksukattoa.

Lisätietoa palveluasumisesta ja palveluasumiseen hakemisesta: Ikäihmisten neuvontapuhelin 040 733 3949 (arkisin klo 8.30–16.00).

 

HÖLLINKOTO, PALVELUASUMINEN

Kurvis-Höllintie 8
36420 Sahalahti

Ilola (3. kerros):
Ilola, hoitaja:  040 664 3127
Ilola, hoitaja:  040 673 1294
Ilola, hoitaja:  040 673 4017

Osastonhoitaja Marjut Hietanen: 050 911 1445, klo 8–14 arkisin

 

PALVELUTALO JALMARIN KOTO

Finnentie 11
36200 Kangasala

Sairaanhoitaja: 044 4134271, klo 8–14 arkisin

www.jalmarinkoto.fi 

 

KOSTIAKOTI

Asevelitie 4
36600 Pälkäne

Hoitajat: 045 634 0108

www.kostiakoti.com