Asuntojen korjausavustukset ja -neuvonta

 

Korjausneuvonta

  • asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden arviointia
  • korjausten edistämisen auttamista
  • avustusten hakemisessa auttamista

Yleisimpiä ikääntyneiden asuntoihin tarvittavia korjauksia ovat pesutilojen muutokset sekä erilaiset esteettömyyttä parantavat muutostyöt. Rakenteiden ja järjestelmien huonokuntoisuus aiheuttaa myös yleistä peruskorjaustarvetta

Korjausneuvontaa tarjoaa Vanhustyön keskusliitto ja se on suunnattu +65-vuotiaille henkilöille.

 

Myönnettävät asuntojen korjausavustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) käsittelee ja myöntää asuntojen korjausavustukset vuoden 2017 alusta lukien.

ARA myöntää avustuksia ikääntyneiden tai vammaisten henkilöiden asuntojen korjauksiin (hakijan tai ruokakunnan yhden henkilön tulee olla 65 vuotta täyttänyt tai vammainen), esteettömyysavustuksia sekä avustuksia hissien rakentamiseksi kerrostaloihin.

Ikääntyneiden tai vammaisten avustuksissa on tulorajat sekä rajoituksia varallisuuden määrälle.

Avustuksissa on jatkuva hakuaika.