Mielen hyvinvointi ja muisti

Muisti

Ikääntyessä ajattelutoiminnoissa ja muistissa tapahtuu muutoksia. Täältä voit lukea elintapojen vaikutuksesta muistiin.

Oletko huolissasi muististasi? Täältä löydät luotettavaa tietoa muistihäiriöistä.

Valmistaudu vastaanotolle. Linkistä voit tutustua muistisairauden ehkäisyn toimenpiteisiin ja elintapaneuvontaan muistisairauden riskissä oleville henkilöille perusterveydenhuollossa THL Finger julkari

 

Mielen hyvinvointi

Hyvä mielenterveys on tärkeässä roolissa aktiivisen, laadukkaan ja terveen elämän kannalta. Täältä löydät tietoa ikäihmisen mielenterveydestä, täältä löydät mielen hyvinvoinnin tietopankin.

Mielen hyvinvoinnin lähteitä –vinkkivihko (Ikäinstituutti)

Omahoitovalmennus-toiminta on ryhmämuotoista valmennusta varhaisvaiheen muistisairastuneille ja heidän puolisoilleen. Tässä linkki Vanhustyön keskusliiton sivuille, joissa asiasta hyvää tietoa: Omahoitovalmennus (Vanhustyön keskusliitto)

Omaishoitajaliiton tietopankki on käytettävissä erityisesti omaishoitajien tueksi. Mielen hyvinvointia – Omaishoitajaliitto: Omaishoitajaliitto (omaishoitajat.fi)