Ikääntyneiden kulttuurihyvinvointi

Kulttuurihyvinvointi tarkoittaa yksilön tai yhteisön kokemusta siitä, että kulttuuri tai taide lisäävät hyvinvointia. Kulttuurihyvinvointi on esimerkiksi sitä, että kulttuuri ja taide vähentävät yksinäisyyttä ja lisäävät onnellisuutta elämässä. Jokaisella on kulttuurisia tarpeita ja oikeuksia. Näiden tarpeiden täyttyminen on kulttuurihyvinvointia.

Kulttuuri ja taide ovat osa hyvää elämää. Hyvän kirjan lukeminen, musiikin kuunteleminen tai soittaminen, taulun maalaaminen, teatterin harrastaminen antavat iloa ja voimaa elämään.

Tutustu Kangasalan kulttuuripalveluihin ja tapahtumakalenteriin.

Ikäihmisten asumispalveluissa työskentelevät kiertävät kulttuuriohjaajat suunnittelevat ja toteuttavat kulttuurihyvinvointitoimintaa kaupungin ikääntyneiden asumispalveluyksiköissä. Seuraa toimintaa Facebookissa: Kangasalan asumispalveluyksiköt – mitä meille kuuluu.

Elämän puu -juliste on Tampereen kaupungin kehittämä toimintamalli ikäihmisten kulttuuristen tarpeiden selvittämiseen. Ikäihmisten asumispalveluissa kulttuuristen oikeuksien kartoittamisesta pitävät huolta ikääntyneiden asumispalveluiden kulttuuriohjaajat. Tutustu Elämän puuhun tästä.

Musiikkitahdon voi tehdä hyvissä ajoin. Esimerkiksi ikääntymisen tai muistisairauden seurauksena voi olla haastavaa ilmaista omaa tahtoa. Myös erilaiset sairaudet tai tapaturmat voivat johtaa tilanteeseen tai elämänvaiheeseen, jossa läheisten tai sinua hoitavien ihmisten olisi hyvä tietää, millaista musiikkia haluaisit kuunnella. Mielimusiikki vaikuttaa hyvinvointiin ja kuntoutumiseen.

Kangasalan vanhusneuvostoon pääset tutustumaan tästä.