Iäkkäiden hyvinvointi

Tietoa ja vinkkejä hyvään elämään ikääntyessä.

Aiheina ikääntymismuutokset, aivoterveys ja muisti, mielen hyvinvointi, liikkumiskyky, ravitsemus, kaatumisten ehkäisy ja kodin turvallisuus.

 

Vanhuuteen varautuminen

on ennakointia hyvän vanhuusiän mahdollistamiseksi. Omaehtoinen vanhuuteen varautuminen on normaali osa elämänkulun suunnittelua.
Täältä löydät työvälineitä oman vanhuuden suunnittelun tueksi.

 

Ikääntyminen

Ikääntyminen vaikuttaa meihin monin tavoin. Tällä videolla geriatrian dosentti, tutkimusprofessori Harriet Finne-Soveri kertoo ikääntymismuutoksista ja niiden vaikutuksista elämään.

Tutustu Vahvike sivuston aineistopankkiin, jossa on maksuttomasti tarjolla monipuolista materiaalia iäkkäiden ihmisten ryhmä- ja viriketoiminnan tukemiseen yksityiskodeissa, erilaisissa ryhmissä ja kerhoissa sekä mm. palvelutaloissa.

 

Aivoterveys ja muisti

Ikääntyessä ajattelutoiminnoissa ja muistissa tapahtuu muutoksia. Täältä voit lukea elintapojen vaikutuksesta muistiin.

Lisätietoa aivoista ja ajattelutoiminnoista saat täältä.

Oletko huolissasi muististasi? Täältä löydät luotettavaa tietoa muistihäiriöistä.

Itse täytettävä muistikysely – muistikysely potilaalle (Suomen muistiasiantuntijat).

Läheisen henkilön arvio muistin ja tiedonkäsittelyn ongelmista – muistikysely läheiselle (Suomen muistiasiantuntijat).

 

Mielen hyvinvointi

Hyvä mielenterveys on tärkeässä roolissa aktiivisen, laadukkaan ja terveen elämän kannalta. Täältä löydät tietoa ikäihmisen mielenterveydestä, täältä löydät mielen hyvinvoinnin tietopankin.

Mielen hyvinvoinnin lähteitä –vinkkivihko (Ikäinstituutti)

 

Liikkumiskyky

Riittävä liikkumiskyky mahdollistaa omatoimisen ja omannäköisen arjen.

Tästä pääset UKK-Instituutin yli 65-vuotiaiden liikkumisen suositukseen. Ikääntyneiden liikkumissuosituksessa korostuu lihasvoima ja tasapaino 18 – 64-vuotiaiden suositusta enemmän.

Täältä löydät tietoa liikunnasta ja toimintakyvystä ikääntyessä ja videon siitä, miksi liike on lääke!

Käypähoito -liikuntasuosituksessa on tärkeää tietoa liikunnasta sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä.

Voimaharjoittelulla ei ole yläikärajaa! Katso kuntosalilaitteita valmistavan HUR:in video siitä, miten lähes 100-vuotiaat treenaavat kuntosalilla viikoittain.

Ohjeita omaharjoittelun tueksi:

Kävely kevyemmäksi -voimisteluohjelma (Ikäinstituutti) video ja tulostettava ohje

Helppo Voitas-jumppa (Ikäinstituutti) video

Keskitasoinen Voitas-jumppa (Ikäinstituutti) video

Vaativa Voitas-jumppa (Ikäinstituutti) video

Tasapaino taitavaksi -harjoitusohjelma (Ikäinstituutti) Tulostettava ohje

Tästä pääset Ikäinstituutin liikepankkiin, jossa paljon erilaisia ohjelmia ikäihmisten voima- ja tasapainoharjoitteluun.

 

Ravitsemus

Hyvä ravitsemus auttaa pärjäämään arjessa ja parantaa elämänlaatua. Ravinto vaikuttaa mielialaan ja muistin toimintaan. Maistuva ruoka ja ruokaseura tuovat vireyttä ja mielihyvää.

Ruokailu on ikääntyessä entistäkin tärkeämpi, koska ravitsemushäiriöt yleistyvät ikääntymismuutosten, sairauksien ja lääkkeiden vuoksi.

Aiempaa pienemmästä ruoka-annoksesta on saatava tarvittavat ravintoaineet.

Monipuolinen ja riittävä ruokailu auttaa lihasvoiman säilyttämisessä ja vähentää kaatumisen riskiä.

Hyvä ravitsemus ylläpitää toimintakykyä, lisää vastustuskykyä ja nopeuttaa sairauksista toipumista.

Ravitsemus vaikuttaa oleellisesti ikääntyneen hyvinvointiin. Täältä löydät tietoa ravitsemuksen ja toimintakyvyn yhteydestä. Täältä pääset ikääntyneiden ravitsemussuosituksiin.

Katso myös video ravitsemuksen ja lihaskunnon tärkeydestä.

Voimaa ruuasta – opas ikääntyneelle (Gery ry )

Proteiiniesite (Gery ry)

Kasvisesite (Gery ry)

Proteiinin ja kalsiumin lähteitä (Maito ja terveys)

 

Ikääntyneiden suunterveys

Hyvä suun terveys ja riittävä määrä hampaita parantavat ikääntyneen toimintakykyä: syömistä, nielemistä, vatsan toimintaa, puheen muodostusta, jopa ulkonäköä ja sosiaalisia kontakteja. Yleisimpiä riskitekijöitä ovat puutteellinen omahoito, kariesta aiheuttava ruokavalio, vähentynyt syljeneritys, tupakointi ja yleissairaudet kuten diabetes.

Tutustu täällä suun terveyden omahoitovinkkeihin

 

Kaatumisen ehkäisy

Kaatumiset eivät kuulu normaaliin ikääntymiseen. Kaatumisriski kasvaa ikääntyessä ja kaatumiset tai niiden pelko voivat heikentää elämänlaatua. Täältä saat lisätietoa kaatumisten ehkäisystä.

Kaatumisvaaran itsearviointilomake (UKK-Instituutti)

Kaatumisvaaran itsearviointilomakkeen käyttöohjeet (UKK-Instituutti)

Kymmenen keinoa kaatumisten ehkäisyyn (UKK-Instituutti)

Seiso omilla jaloillasi -esite (Ikäinstituutti)

 

Kodin turvallisuus

Kodin turvallisuudella ja omalla toiminnalla voidaan merkittävästi ehkäistä ennalta tapaturmia. Täältä löydät tietoa tapaturmien ennaltaehkäisystä.

Turvallisia vuosia -opas (Ray)

Turvallisuutta voi parantaa myös teknologian ja apuvälineiden avulla. Lue aiheesta täältä.

 

Yhdistykset ja yhteisöllinen tuki

Lähellä.fi on verkkopalvelu, joka kokoaa Pirkanmaan yhdistysten ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen.

Lähellä.fi helpottaa vertaistuen ja vapaaehtoistyön löytämistä.