Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palveluilla edistetään ikääntyneen henkilön hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänlaatua sekä lisätään hänen elämänhallintaansa ja turvallisuuttaan.
Hoidon ja huolenpidon lähtökohtana on ikääntyneen yksilöllisyys, hänen arvojensa, tapojensa ja näkemystensä kunnioittaminen.
Päätavoite ikääntyneiden palvelujen järjestämisessä on tukea ja edistää iäkkäimpien henkilöiden mahdollisuuksia asua omassa kodissaan tutussa ja turvallisessa ympäristössä mahdollisimman pitkään.
Elämän viimevaiheessa turvataan ikääntyneelle laadukas ja kodinomainen ympärivuorokautinen hoito.
Kangasalan kaupunki järjestää Kangasalan ja Pälkäneen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteistoiminta-alueella.

Ikäihmisten neuvontapuhelin ohjaa arjen isoissa ja pienissä pulmissa. Soita numeroon 040 733 3949 niin etsitään yhdessä sinulle tai läheisellesi sopivia ratkaisuja. Myös palveluoppaaseen on koottu kattavasti tietoa Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen palveluista:

Palveluopas ikääntyneille 2022

Huoli-ilmoitus iäkkään henkilön palveluntarpeesta

Milloin ilmoitus tehdään?

Ilmoitus tehdään, kun herää huoli sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta kangasalalaisesta tai pälkäneläisestä iäkkäästä henkilöstä, joka on arviosi mukaan ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että iäkäs henkilö saa tarvitsemansa huolenpidon silloinkin, kun hän ei sitä itse osaa tai ymmärrä pyytää.

Sinun on hyvä kertoa ikäihmiselle huolestasi ja aikomuksestasi olla yhteydessä sosiaalipalvelujen viranomaisiin. Jos ikäihminen haluaa hakea itselleen apua ja antaa sinulle luvan hoitaa asiaa, sinun kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä ikäneuvon palvelunumeroon.

Kuka tekee ilmoituksen?

Ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta voi tehdä yksityishenkilö: jos ilmoitat nimesi ja yhteystietosi, sosiaalipalvelujen työntekijällä on mahdollisuus ottaa sinuun yhteyttä ja kysyä lisätietoja. Huomaathan, että huolen kohteena olevalla henkilöllä on oikeus saada tietoonsa kaikki ilmoitukselle kirjoittamasi tiedot, jos hän niitä kysyy.

Ammattihenkilönä et voi tehdä ilmoitusta nimettömänä. Vanhuspalvelulaki (25 §) ja Sosiaalihuoltolaki (35 §) velvoittavat eri viranomaistahoja tekemään ilmoituksen iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään ja turvallisuudestaan.

Ilmoituksen käsittely

Kun huoli-ilmoitus on saapunut sosiaalipalveluihin, sosiaalitoimen työntekijä ottaa yhteyttä huolen kohteena olevaan ikäihmiseen ja selvittää hänen tilannettaan ja palvelutarvettaan. Huolen kohteena olevalla ikäihmisellä on oikeus kieltäytyä palvelutarpeen arvioinnista ja avun vastaanottamisesta.

Ilmoittajan on hyvä tietää,  että sosiaalihuollon palveluksessa oleva ei saa paljastaa sosiaalihuollon tehtävissä toimiessaan tietoonsa saamansa seikkaa, josta on säädetty vaitiolovelvollisuus. Tämän vuoksi huoli-ilmoituksen tekijällä ei lähtökohtaisesti ole oikeutta tietää, millaisiin toimenpiteisiin huoli-ilmoituksen perusteella on ryhdytty tai kuinka ilmoituksen kohteena oleva henkilö on palvelutarpeen selvittämiseen suhtautunut.

Lomakkeet

llmoituksen voi tehdä oheisella sähköisellä lomakkeella tai vaihtoehtoisesti tulostettavalla lomakkeella.

Kirjalliset ilmoitukset lähetetään:

Kangasalan kaupunki / sosiaali- ja terveyskeskus
Vanhuspalvelut
Artturintie 10
36220 Kangasala

Kiireellisissä tilanteissa sinun tulee soittaa hätänumeroon 112 (välitön henkeä ja terveyttä uhkaava tilanne) tai sosiaalipäivystykseen.

Sosiaalipäivystys

Palaute palvelun laadusta

Halutessasi voit antaa palautetta palvelun laadusta sähköisellä lomakkeella.