Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palveluilla edistetään ikääntyneen henkilön hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänlaatua sekä lisätään hänen elämänhallintaansa ja turvallisuuttaan.
Hoidon ja huolenpidon lähtökohtana on ikääntyneen yksilöllisyys, hänen arvojensa, tapojensa ja näkemystensä kunnioittaminen.
Päätavoite ikääntyneiden palvelujen järjestämisessä on tukea ja edistää iäkkäimpien henkilöiden mahdollisuuksia asua omassa kodissaan tutussa ja turvallisessa ympäristössä mahdollisimman pitkään.
Elämän viimevaiheessa turvataan ikääntyneelle laadukas ja kodinomainen ympärivuorokautinen hoito.
Kangasalan kaupunki järjestää Kangasalan ja Pälkäneen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteistoiminta-alueella.

Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta

Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta

Milloin ilmoitus tehdään?

Ilmoitus tehdään, kun herää huoli sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan.
Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että iäkäs henkilö saa tarvitsemansa huolenpidon silloinkin, kun hän ei sitä itse osaa tai ymmärrä pyytää.

Kuka tekee ilmoituksen?

Ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen.
Vanhuspalvelualain mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen, hätäkeskuksen ja poliisin palveluksessa olevan tulee tehdä viipymättä ilmoitus (vaitiolovelvollisuus ei sido) sosiaalihuollon viranomaiselle, jos hän työssään kohtaa iäkkään henkilön, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään ja turvallisuudestaan.

 

llmoituksen voi tehdä oheisella lomakkeella tai sähköpostitse asiakasohjaus@kangasala.fi

tulostettava ilmoituslomake

 

Kirjalliset ilmoitukset lähetetään:

Kangasalan kaupunki / sosiaali- ja terveyskeskus
Vanhuspalvelut
Kuohunharjuntie 26 A 1
36200 Kangasala