Ikääntyneiden palvelut

 

Ikääntyneiden palveluilla edistetään ikääntyneen henkilön hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänlaatua sekä lisätään hänen elämänhallintaansa ja turvallisuuttaan.

Hoidon ja huolenpidon lähtökohtana on ikääntyneen yksilöllisyys, hänen arvojensa, tapojensa ja näkemystensä kunnioittaminen.

Päätavoite ikääntyneiden palvelujen järjestämisessä on tukea ja edistää iäkkäimpien henkilöiden mahdollisuuksia asua omassa kodissaan tutussa ja turvallisessa ympäristössä mahdollisimman pitkään.

Elämän viimevaiheessa turvataan ikääntyneelle laadukas ja kodinomainen ympärivuorokautinen hoito.
Kangasalan kaupunki järjestää Kangasalan ja Pälkäneen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteistoiminta-alueella.

Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta

tulostettava ilmoituslomake