Kriisipäivystys

Kangasalan kaupungin alueella toimii sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista koostunut kriisitukiryhmä, jonka tehtävänä on antaa henkistä ensiapua äkillisen traumaattisen tilanteen kokeneille.

Tällaisia tilanteita ovat esim. vaikeat onnettomuudet, joissa menetetään ihmishenkiä, itsemurhat, läheisen odottamaton loukkaantuminen tai kuolema tai läheltä-piti- tilanteet.

Kriisityön ennaltaehkäisevänä toimintamuotona on ns. jälkipuinti-istunto, joka pyritään järjestämään traumaattisen tilanteen kokeneille toisena tai kolmantena päivänä kriittisen tapahtuman jälkeen. Sen tarkoituksena on sopeuttaa palautuminen arkeen ja ehkäistä kriisien aiheuttamia jälkireaktioita, joita ovat mm. ahdistavat muistot ja mielikuvat tapahtuneesta, syyllisyys, univaikeudet ja muistihäiriöt. Järkyttävistä tapahtumista toipumiselle on tärkeää kohdata ja käsitellä tapahtuma ja esille nousevat ajatukset, tuntemukset ja reaktiot uudelleen. Tähän jälkipuinti-istunto tarjoaa mahdollisuuden. Vetäjinä toimii 2-3 kriisikoulutuksen saanutta vetäjää. Tarvittaessa sovitaan uusi ryhmätapaaminen tai henkilökohtainen jatkohoito. Vetäjät ovat vaitiolovelvollisia, eikä muistiinpanoja jälkipuinti-istunnosta tehdä.

Jälkipuinti-istunnon järjestämiseksi asiakas, omainen tai viranomainen voi ottaa yhteyttä terveyskeskuksen ensihoitoon, josta kriisiryhmän päivystäjälle ilmoitetaan tapahtumasta ja tämä ottaa yhteyttä henkisen avun tarvitsijoihin.

Kriisiryhmä päivystää arkisin klo 8 – 16.

Terveyskeskuksen päivystysvastaanottoon yhteys  puh. 03 5655 4025.