Milloin päivystykseen?

Hätätilanne

Kun ihminen on hengenvaarassa tai välittömän hoidon tarpeessa, soita hätänumeroon 112, josta saat apua ja ohjeita. Henkeä uhkaavia tilanteita ovat esimerkiksi:

 • sydänpysähdys tai kova rintakipu
 • reagoimattomuus eli tajuttomuus
 • hengittämättömyys tai voimakas hengenahdistus
 • kouristelu.
 • halvausoireet, kuten äkillinen raajan velttous tai puhevaikeudet
 • äkillisesti alkanut kova päänsärky
 • äkillisesti merkittävästi alentunut yleisvointi.

Kiireellinen tilanne

Kiireellisessä tilanteessa soita virka-aikana OmaAsemalle tai tarvittaessa terveyskeskuspäivystyksen numeroon: 03 565 54025. Puhelimessa hoitaja arvioi hoidon tarpeen, antaa hoito-ohjeita ja tarvittaessa ohjaa oikeaan hoitopaikkaan. Oireita, jotka vaativat kiireellistä arvioita tai hoitoa, ovat esimerkiksi:

 • selkäkipu hälyttävin oirein (mm. sietämätön kipu, raajaheikkous, ulostamisen/ virtsauksen ongelma)
 • kova vatsakipu
 • korkea kuume, joka ei laske kuumelääkkeellä
 • hoitoa tarvitsevat haavat ja tapaturmat
 • alentunut yleistila
 • infektio-oireiden hoidon kiireellisyyttä voidaan arvioida puhelimessa

Kiireetön tilanne

Kiireettömässä tilanteessa virka-aikana ota yhteyttä OmaAsemalle. OmaAsemalla hoidettavia vaivoja ovat esimerkiksi:

 • äkilliset hengitystietulehdukset ilman yleistilan huononemista
 • selkäkipu, ilman edeltävää vammaa
 • nyrjähdykset
 • korvakipu
 • pitkittyneet hengitystieoireet

Pitkäaikaissairauksien hoito ja reseptien uusiminen eivät kuulu päivystykseen.