Asumisen tuki

Työikäisten sosiaalipalvelujen sosiaalityöntekijät ja ohjaajat antavat tukea, ohjausta ja neuvontaa yhteistoiminta-alueen asukkaiden asumiseen liittyviin ongelmiin. Tällaisia tilanteita voivat olla vuokranmaksuongelmat, häätöuhka tai muut asumisen ongelmat (esimerkiksi asunnon huono hoito). Sosiaalityöntekijät ja ohjaajat kartoittavat tarvittaessa asiakkaiden elämäntilannetta, miettivät yhdessä asiakkaan kanssa keinoja asumisen turvaamiseksi ja elämänhallinnan parantamiseksi.

Yhteydenotot

Kangasalan työikäisten sosiaalityö:
sosiaalityöntekijä Vesa Silvennoinen, puh. 040 133 6533, klo 9.00 – 10.00, vesa.silvennoinen1@kangasala.fi

sosiaalityöntekijä Sari Haapalainen, puh. 040 133 6467, klo 9.00 – 10.00, sari.haapalainen@kangasala.fi

sosiaaliohjaaja Iida Jaakkola, puh. 040 133 6465, klo 9.00 – 10.00, iida.jaakkola@kangasala.fi

sosiaaliohjaaja Heidi Klein, puh. 040 133 6251, klo 9 .00 – 10.00, heidi.klein@kangasala.fi

Pälkäneen työikäisten sosiaalityö:
sosiaalityöntekijä Anna Lemmetyinen, puh. 040 569 8225, klo 9.00 – 10.00, anna.lemmetyinen@kangasala.fi

Asumisneuvonta KOY Taloherttuan asukkaille
KOY Taloherttuan asukkaille on asumisen tueksi ja asumisen ongelmien ratkomiseksi tarjolla asumisneuvonnan palvelua. Asumisneuvonta tarjoaa palveluohjausta ja neuvontaa asumisen ongelmiin liittyvissä kriisitilanteissa. Näitä tilanteita voivat olla vuokranmaksuongelmat, häätöuhka tai muut asumisen ongelmat. Asumisneuvojana toimii Kangasalan sosiaalikeskuksen asumisohjaaja.

Yhteydenotot:   
Asumisneuvoja Hanna Saari, puh. 044 423 5776,
tavoitettavissa ti-pe klo 9 – 11 ja 12 – 15,
asumisneuvonta@herttuankp.fi