Valinnanvapaus terveyspalveluissa

Terveysaseman vaihtaminen

1.5.2011 voimaan tulleen Terveydenhuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus valita hoidostaan vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen sisällä. 1.1.2014 valinnanvapaus laajenee kattamaan kaikki Suomen terveyskeskukset.
Terveysaseman vaihtaminen sitoo asiakasta vuodeksi eli terveysasemaa voi vaihtaa aina, kun edellisestä valinnasta on kulunut aikaa vähintään vuosi. Vaihto järjestetään kolmen viikon sisällä vaihtoilmoituksen saamisesta. Valitessaan terveysaseman asiakas valitsee samalta terveysasemalta kaikki palvelut lääkärin ja hoitajan avovastaanotot, neuvolapalvelut ja suun terveyspalvelut.

Terveysaseman vaihtamisesta tehdään aina kirjallinen ilmoitus. Täytetty lomake palautetaan kahtena kappaleena nykyiselle terveysasemalle sekä uudelle valitulle terveysasemalle. Kangasalan terveysasemiin kohdistuvat vaihtoilmoitukset lähetetään johtavalle ylilääkärille osoitteeseen Kangasalan terveyskeskus, Herttualantie 28, 36200 KANGASALA.

Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle kolmen viikon kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Asiakas saa tiedon uudesta terveysasemasta puhelimitse tai kirjeitse.

Terveysaseman jonotilanne

Terveysasemakohtaiset jonotustiedot tullaan julkaisemaan kunnan internet-sivuilla 4 kuukauden välein.

Omalääkärin vaihtaminen

Potilas voi terveysaseman ohella vaihtaa myös omalääkäriä terveysaseman sisällä. Omalääkäriä voi vaihtaa vain perustellusta syystä.

Kun potilas haluaa vaihtaa omalääkäriä, hän toimittaa Omalääkärin vaihto -lomakkeen omalle terveysasemalleen tai johtavalle ylilääkärille osoitteeseen Kangasalan terveyskeskus, Herttualantie 28, 36200 KANGASALA.

Potilaiden omalääkäriä koskevat toivomukset otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan, mutta aina toive ei ole toteutettavissa.

Omalääkärin vaihtumisesta ilmoitetaan asiakkaalle kuukauden kuluessa lomakkeen saapumisesta. Potilas saa tiedon uudesta omalääkäristä puhelimitse tai kirjeitse.

Katso myös: Terveydenhuoltolaki (STM)