Sosiaaliasiamies ja potilasasiamies

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamieheen voit ottaa yhteyttä sosiaalihuollon palveluita koskevissa kysymyksissä. Tämä koskee sekä julkisia että yksityisiä palvelun tuottajia. Näillä palveluilla tarkoitetaan mm. seuraavia palvelualueita: yleinen sosiaalityö, täydentävä- ja ehkäisevä toimeentulotuki, kasvatus- ja perheneuvonta, kehitysvammaisten huolto, päihdehuolto, vammaispalvelu, lapsen huolto- ja tapaamisoikeus, elatusturva, isyysasiat, vanhusten laitos- ja avohuolto, lastensuojelu ja omaishoito.

Kaksi (2) sosiaaliasiamiestä palvelevat Kangasalan lisäksi Tampereella, Nokialla, Lempäälässä, Orivedellä, Pirkkalassa, Vesilahdella, Ylöjärvellä, Valkeakoskella ja Pälkäneellä.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Sosiaaliasiamies ei vastaa KELA:n, työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai holhouksen edunvalvonnan palveluista.

Toimi näin

Voit olla sosiaaliasiamieheen yhteydessä puhelimitse. Sosiaaliasiamiehen ollessa varattu, jätä puhelinvastaajaan yhteystietosi yhteydenottoa varten. Sosiaaliasiamieheen voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse tai kansalaisen asiointitilin kautta.

Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa tietoa potilaan oikeuksista, toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä neuvoo ja avustaa potilasta, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies auttaa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa sekä avustaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun tai Potilasvahinkokeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa. Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin. Hän ei ota myöskään kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko. Potilasasiamies ei voi myöskään toimia potilaan asiamiehenä eikä edusta tätä tuomioistuimessa. Potilasasiamiehen toimintaa ohjaa laki potilaan asemasta ja oikeuksista.

Toimi näin

Voit ottaa yhteyttä potilasasiamieheen joko puhelimitse tai sähköpostilla.

Tampereen kaupungin sosiaaliasiamies ja potilasasiamies