Asiakasraati

Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelut kehittävät toimintaa yhdessä asiakkaidensa kanssa.

Asiakasraati on kehittämisfoorumi, joka koostuu terveyspalveluja tuntevista asiakkaista. Asiakasraadin jäsenillä on halua ja intoa vaikuttaa palveluiden kehittämiseen, toteutuksen tapoihin ja arviointiin.

Asiakasraadin kautta mahdollistetaan asukkaiden osallistuminen hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintojen suunnitteluun ja kehittämiseen. Asiakasraati ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin ja kokoaa yhdessä parannusehdotuksia kehittämistyön pohjaksi sosiaali- ja terveyspalvelujen johdolle ja erilaisille kehittämisryhmille. Raadissa keskustellaan, pohditaan ja kokeillaan kehittämisideoita. Raadin rooli on neuvoa antava, sillä ei ole virallista asemaa Kangasalan kaupungin tai Pälkäneen kunnan päätöksenteossa.

Raadin jäseneksi on voinut hakea kuka tahansa terveyspalveluita käyttänyt asiakas. Kiinnostuneista on koottu ryhmä, joka edustaa käyttäjäkuntaa mahdollisimman kattavasti. Raati kokoontuu noin 4-5 kertaa vuodessa.

Asiakasraati on positiivista virtaa ja yhteistyötä!