Asiakkaan oikeudet ja vaikutus­mahdollisuudet

Asiakkaan/potilaan oikeudet omia palveluitaan koskien

Sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain (812/2000) mukaan asiakkaalla on oikeus saada hyvää kohtelua ilman syrjintää.
Tämän lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon sekä asiakkaan ja työntekijän sitoutumista yhteisesti sovittuihin asioihin.

Terveydenhuollon potilaan oikeuksia ja asemaa koskevan lain (785/1992) mukaan jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus ilman syrjintää hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä. Lain mukaan potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon.