Muutokset OmaAsemilla


Väestövastuujärjestelmä puretaan Suomen terveyskeskuksissa viimeistään 1.4.2020. Purkamisen vuoksi myös Kangasalan terveyskeskuksessa OmaAsemien vastaanottotyön toimintatavat muuttuvat 1.4. alkaen.

Koronavirusepidemian vuoksi toiminta OmaAsemilla on tällä hetkellä normaalista poikkeavaa. Uudet toimintatavat otetaan laajemmin käyttöön epidemian päätyttyä.

Olemme ottaneet käyttöön uuden ohjeen hoidon tarpeen arviota tekeville hoitajille. Ohje on apuna hoitajille asiakkaiden ohjaamisessa yhdenmukaisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hoitajat haastattelevat asiakasta tarkasti pystyäkseen ohjaamaan asiakkaan kuhunkin tilanteeseen sopivalle ammattilaiselle oikealla kiireellisyydellä tai ohjaamaan asianmukaisen itsehoidon. Aikaisempaa suurempi osa asiakkaista ohjautuu hoitajan vastaanotolle ja lääkäri on tarvittaessa hoitajan konsultoitavissa. Esimerkiksi pitkäaikaissairauksien seurannassa hoitajan rooli tulee olemaan aikaisempaa merkittävämpi.

Omalääkäri/omahoitaja pysyy asiakkailla, jotka erityisesti hyötyvät jatkuvasta hoitosuhteesta. Ne asiakkaat, joilla ei ole esimerkiksi pitkäaikaissairauden vuoksi säännöllisen hoitokontaktin tarvetta, voidaan jatkossa ohjata vastaanotolle tai etäkontaktiin yli OmaAsemien rajojen.

Edellä olevien toimien toivomme näkyvän asiakkaille yhdenmukaisen ja laadukkaan palvelun saamisena kohtuullisella odotusajalla.