Kirkkoharjun koulu luo edellytykset kasvamiselle ja oppimiselle itsetuntoa kehittävässä, työntekoa arvostavassa ja erilaisuutta hyväksyvässä oppimisympäristössä. Koulu ohjaa elämysten ja toiminnan kautta perustietojen ja -taitojen aktiiviseen hankintaan ja omaksumiseen.

Osoitteet

Kangasalantie 1109
36200 KANGASALA

Puhelinnumerot

Rehtori Timo Santamäki:  +35850 373 8647

Kanslia:  +35840 133 6729

Verkkoasiointi