Havisevan koulussa järjestetään perusopetusta vuosiluokille 1-6. Havisevan koulu sijaitsee Kangasalan pohjoisosassa Jyväskylän radan varressa. Havisevan koulussa järjestetään perusopetusta vuosiluokille 1-6 ja esiopetusta. Koulu aloitti toimintansa vuonna 1956 . Koulussa opiskelee vuosittain noin 150 oppilasta.

Osoitteet

Yli-Nikkiläntie 49
36120 SUINULA

Puhelinnumerot

Opettajat / kanslia:  +35840 133 6638