Henkilökohtainen apu

Vaikeavammainen henkilö voi saada henkilökohtaista apua itsenäisempään selviytymiseen arjessa ja pystyäkseen osallistumaan (esim. asiointi, harrastukset, vapaa-aika) myös kodin ulkopuolella. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa saavuttamaan mahdollisimman itsenäinen elämä, joten sitä ei ole tarkoitettu pelkästään hoidon, hoivan ja/tai valvonnan tarpeisiin. Henkilökohtainen…