Luopioisten asukkailla yksi omalääkäri 12.8.2019-31.12.2020

Pälkäneen kunta on tuonut esille talouden säästötarpeet yhteistoiminta-alueen osalta. Pälkäneen kunnanhallitus on 6.6.2019 suhtautunut myönteisesti yhden lääkärityöpanoksen väliaikaiseen vähentämiseen Pälkäneen alueen palveluista yhteensä 16 kuukauden verran 12.8.2019 – 31.12.2020 ajalla. Lääkärityöpanoksen väliaikainen vähennys koskee Luopioisten terveysasemaa, jossa em aikana työskentelee…

Nettiajanvaraus Suun terveyspalveluihin

Kangasalan kaupungin Suun terveyspalvelut ottaa 22.10.2018 alkaen käyttöönsä nettiajanvarauksen. Alkuvaiheessa palvelun kautta voi varata ajan vain kiireettömien lohkeamien hoitoon.

Kehitä terveysasemien palvelua!

THL on laatinut yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa asiakaspalautemittarit, joita kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt voivat käyttää. Asiakaspalautetta kerätään asiakaspalautekyselyillä. Niiden tulokset antavat asiakkaille ja kansalaisille tärkeää tietoa asiakastyytyväisyydestä, jota he voivat hyödyntää hoitopaikkojen vertailussa ja valinnassa. Tulokset tukevat myös palvelutuottajia kehittämään tuottamiaan palveluja ja antavat päättäjille tietoa palvelujärjestelmän toimivuudesta asiakkaan näkökulmasta. (THL 2018)

Viikolla 38 vietämme Muistiviikkoa!

Muistiviikon teemana on tänä vuonna Muistiystävällisiä tekoja, ja niitä tehdään koko syyskuun ajan. Muistiystävällinen Suomi rakentuu yksi teko kerrallaan. Sitä rakennetaan jokaisessa kohtaamisessa, palveluissa ja aluesuunnittelussa, yhteisöllisessä ympäristössä sekä ihan tavallisessa arjessa. Meistä jokainen rakentaa muistiystävällistä Suomea, ja muistiystävällisessä ympäristössä…