Videoita

Suoraman koulun palkittu musiikkivideo Koulumme esittelyvideo SUORAMA SCHOOL

Tasa-arvo

Kangasalan kunnan koulujen tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelma Suoraman koulu Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman keskeinen tavoite on tasa-arvoisen ajattelutavan juurruttaminen kaikkeen koulun toimintaan sekä työ- ja opiskeluympäristöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Suunnitelmassa tasa-arvolla tarkoitetaan sukupuolten tasa-arvon lisäksi ihmisten yhtäläisiä mahdollisuuksia tehdä valintoja, opiskella ja…

Suorama 1-6

           Turvallinen yhteisö, luovasti elämän eväitä!