Maahanmuuttajat ja lapset

Kaikki maahanmuuttajaperheet kuuluvat normaalien lasten, nuorten ja perheiden palvelujen piiriin kuten muukin kunnan väestö Kangasalla. Nämä palvelut on koottu helposti saataville sähköiseen perhekeskukseen.   Varhaiskasvatus Kangasalla varhaiskasvatusta järjestetään päiväkotihoitona, perhepäivähoitona ja avoimena varhaiskasvatuksena. Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on suomi toisena kielenä (S2)…

Maahanmuuttajien terveyspalvelut

Kangasalla maahanmuuttajien terveys- ja sairaanhoitopalvelut tarjotaan asuinalueen mukaisesti kuudella eri OmaAsemalla. Kullakin asemalla työskentelee lääkäreitä, aikuisneuvonnan terveydenhoitaja, sairaanhoitaja ja terveyskeskusavustaja. OmaAsemalle saa yhteyden arkipäivisin. Hoitaja tekee hoidon tarpeen arvioinnin ja antaa neuvontaa tai ohjaa arvion perusteella oikealle ammattilaiselle, joka voi…

Maahanmuuttajien sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluilla edistetään ja ylläpidetään yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Oleskeluluvan saaneilla maahanmuuttajilla on oikeus saada asuinkunnastaan samoja sosiaalipalveluja kuin muillakin kunnassa vakituisesti asuvilla. Kangasala ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen, jossa Kangasala vastaa myös…

Influenssarokotukset 2021

Ajanvaraus influenssarokotuksille alkaa 18.10.2021 Kangasalan ja Pälkäneen terveysasemilla, neuvoloissa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Rokotukset alkavat viikolla 43.

Influenssarokotteen saavat kansallisessa ohjelmassa maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle rokotuksesta on merkittävää hyötyä.

Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla

Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla (KUPPI) - hankkeen tavoitteena on kulttuurihyvinvointipalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen 19 Pirkanmaan kunnassa sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä.