Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Päivitetty 17.8.2022 Mielenterveys- ja päihdepalvelut on jaoteltu perusterveydenhuollon palveluihin sekä erikoissairaanhoidon palveluihin. Perusterveydenhuollon palveluihin kuuluvat mm oma-asemien ja neuvoloiden antamat palvelut. Erikoissairaanhoidon palveluihin kuuluvat aikuispoliklinikka nuorisopoliklinikka kuntoutus Kangasala ja Pälkäne Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut toteutetaan sekä omana palveluna että ostopalveluna.…