Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan niitä terveydenhuollon toimintamuotoja, joilla pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326, 29 §) määrittelee kunnan järjestämisvastuun potilaan sairaanhoitoon liittyvässä lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Lääkinnällistä kuntoutusta myöntävät myös muut tahot kuten Kela tai…

Kuntoutus ja apuvälineet

Kuntoutuspalveluiden tavoitteena on edistää tai ylläpitää asiakkaan toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja osallistumismahdollisuuksia. Asiakas osallistuu aktiivisesti oman kuntoutumisensa suunnitteluun ja toteutumiseen. Terveyskylän kuntoutumistalosta löydät kattavasti tietoa kuntoutukseen ja apuvälineisiin liittyen: https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo