Päivitetty ohje: Miten toimitaan kun lapsi sairastuu hengitystieinfektioon?

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on tehnyt ohjeen huoltajille koskien toimintakäytäntöjä varhaiskasvatus, esikoulu- ja kouluikäisten lasten hengitystieinfektioiden suhteen (näytteenoton tarve, poissaolo varhaiskasvatuksesta/koulusta) perustuen THL:n ohjeeseen. Alla linkki THL:n ohjeeseen: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus

Kasvun ja oppimisen tuki

Kolmiportainen tuki Perusopetuslain mukaan lapsella on oikeus saada riittävää tukea ja ohjausta oppimiseensa heti tuen tarpeen ilmetessä. Esiopetuksessa on käytössä kolme tuen porrasta: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tuki annetaan lapselle ensisijaisesti omassa esiopetusryhmässä. Esiopetuksessa tukimuotoja ovat esimerkiksi oppimisympäristön muokkaaminen,…