Ukrainalaisten lasten valmistavaan opetukseen ja varhaiskasvatukseen hakeutuminen

Kangasalan alueella asuville ukrainalaisille perusopetusikäisille (7-16 vuotta) lapsille järjestetään valmistavaa opetusta. Valmistavan opetuksen opetusryhmä on perustettu Suoraman koululle. Tarvittaessa perustetaan uusia ryhmiä. Opiskelu on ilmaista ja koulussa tarjoillaan päivittäin ilmainen lämmin ateria. Kangasalan alueella asuville ukrainalaisille alle kouluikäisille lapsille järjestetään…

Ilmoittautuminen esi- ja perusopetukseen sekä koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2022–2023

Esiopetukseen ilmoittautuminen Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään toimikaudella 2022–2023 vuonna 2016 syntyneille lapsille tai 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville vuonna 2017 syntyneille lapsille Kangasalan kaupungin esiopetusyksiköissä. Perusopetuslain mukaisesti lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Lapsen huoltajan on…

Päivitetty ohje: Miten toimitaan kun lapsi sairastuu hengitystieinfektioon?

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on tehnyt ohjeen huoltajille koskien toimintakäytäntöjä varhaiskasvatus, esikoulu- ja kouluikäisten lasten hengitystieinfektioiden suhteen (näytteenoton tarve, poissaolo varhaiskasvatuksesta/koulusta) perustuen THL:n ohjeeseen. Alla linkki THL:n ohjeeseen: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus

Kasvun ja oppimisen tuki

Kolmiportainen tuki Perusopetuslain mukaan lapsella on oikeus saada riittävää tukea ja ohjausta oppimiseensa heti tuen tarpeen ilmetessä. Esiopetuksessa on käytössä kolme tuen porrasta: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tuki annetaan lapselle ensisijaisesti omassa esiopetusryhmässä. Esiopetuksessa tukimuotoja ovat esimerkiksi oppimisympäristön muokkaaminen,…