Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2022 alkaen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) mukaisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein, joten indeksitarkastukset tehdään tänä vuonna 1.8.2022 alkaen.

Kangasalan kaupungin sivistyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 15.3.2022 Kangasalan varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen. Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2022 alkaen enintään 295 euroa. Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, ikäjärjestyksessä seuraavan sisaruksen maksu on 40% nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.  Alin perittävä kuukausimaksu on 28 euroa.

Tulorajat, jonka ylittävästä osasta menee 10,7 prosentin maksu 1.8.2022 alkaen: 

Perheen koko,
henkilöä
Tuloraja, jonka alittuessa ei peritä asiakasmaksua euroa/kuukausi Korkeimman maksun tuloraja
euroa/kuukausi
2 2913 5665
3 3758 6510
4 4267 7019
5 4777 7529
6 5284 8036

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 197 euroa 1.8.2022 lähtien

Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta peritään 1.8.2022 alkaen 25 euroa/päivä.

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ovat maksuttomia.

Tarkempaa tietoa Kangasalan kaupungin Varhaiskasvatuspalveluista perittävät asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen.