Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen


Varhaiskasvatuksessa perittävien asiakasmaksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi opetustoimen hintaindeksillä ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksimuutos tulee voimaan 1.8.2020 alkaen.

Kangasalan kaupungin sivistyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 17.3.2020 Kangasalan varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen. Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2020 alkaen enintään 288 euroa. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 1.8.2020 lähtien enintään 144 euroa. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Lisäksi esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen maksuporrastus yhtenäistetään muun varhaiskasvatuksen palvelutarpeiden kanssa.

Tulorajat, jonka ylittävästä osasta menee 10,7 prosentin maksu 1.8.2020 alkaen:

Perheen koko,
henkilöä
Tuloraja, euroa/kuukausi
2 2136
3 2756
4 3129
5 3502
6 3874

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2020 lähtien 144 euroa.

Tarkempaa tietoa saa Kangasalan kaupungin Varhaiskasvatuspalveluista perittävät asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen