Tiedote yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille ja yksityisille varhaiskasvatuspalvelujen palveluntuottajille 3.4.2020


Valtioneuvosto on jatkanut linjaustaan tässä poikkeuksellisessa tilanteessa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnasta 13.5.2020 saakka.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt (perhepäivähoito ja päiväkodit) ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään edelleen toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvoston suositus on, että lasta hoidetaan kotona, jos huoltajilla on siihen mahdollisuus. Perheissä on kovin erilaisia tilanteita ja meidän tavoitteemme on auttaa huoltajia ja lapsia selviytymään tässä tilanteessa sekä samalla turvata palvelu sitä eniten tarvitseville. Lisäksi yritämme osaltamme ehkäistä viruksen leviämistä.

Pyydämme teitä ystävällisesti vastaamaan lapsenne päiväkodin mahdollisiin kyselyihin palveluntarpeesta tässä poikkeustilanteessa tai ilmoittamaan lapsenne hoitoaikojen varaukset yksikön toivomalla tavalla. Näillä kyselyillä he kartoittavat lasten hoidontarvetta huhtikuun osalta tai mahdollisesti 13.5. asti.

Yksityinen toimija ja asiakasmaksut

Kangasalan kaupunki hyvittää kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa oleville asiakkaille asiakasmaksuja poissaolojen ajalta valtioneuvoston antaman suosituksen mukaisesti. Yksityinen palveluntuottaja päättää asiakasmaksun perimisestä omalta osaltaan. Osa yksityisistä toimijoista on ilmoittanut hyvittävänsä asiakasmaksuissa joko osittain tai kokonaan riippuen poissaolon pituudesta. Osa yksityisistä palvelutuottajista ei pysty tätä mahdollisuutta tarjoamaan ilman lisätukea.  Lapsenne yksikön johtajalta tai perhepäivähoitajalta saatte lisää informaatiota yksikön asiakasmaksukäytänteistä.

Tampere on ilmoittanut 3.4. kompensoinnista yksityisille palvelujen tuottajille asiakasmaksujen hyvityksistä tietyin ehdon, mikäli palvelutuottaja on hyvittänyt niitä asiakkaalle. Tästä johtuen olemme saaneet useita yhteydenottoja puhelimitse ja sähköpostitse lasten huoltajilta ja palvelutuottajilta, miten Kangasalla tullaan toimimaan jatkossa.

Selvitämme asiaa Kangasalla laajemmin palvelutuottajien sekä muiden asiaan liittyvien yhteistyötahojen kanssa. Lisäksi valtioneuvosto on luvannut linjata asiaa yksityisten varhaiskasvatuksen palvelutuottajien osalta. Asia käsitellään sivistyslautakunnassa huhtikuun loppupuolella. Tämän jälkeen tiedotamme, miten toimimme asiakasmaksujen hyvittämisessä palvelutuottajille.

Yhteistyöterveisin tässä poikkeuksellisessa tilanteessa

Tuija Pitkänen ja Anni Aalto-Ropo

Kangasalan kaupunki, varhaiskasvatus