Tiedote varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lasten huoltajille 1.4.2020


HYVÄT VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA OLEVIEN LASTEN HUOLTAJAT

 

Valtioneuvosto on jatkanut linjaustaan tässä poikkeuksellisessa tilanteessa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnasta 13.5.2020 saakka.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt (perhepäivähoito ja päiväkodit) ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään edelleen toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvoston suositus on, että lasta hoidetaan kotona, jos huoltajilla on siihen mahdollisuus. Perheissä on kovin erilaisia tilanteita ja meidän tavoitteemme on auttaa huoltajia ja lapsia selviytymään tässä tilanteessa sekä samalla turvata palvelu sitä eniten tarvitseville. Lisäksi yritämme osaltamme ehkäistä viruksen leviämistä.

Pyydämme teitä ystävällisesti vastaamaan teille tulevaan Päikky-kyselyyn, jossa kartoitamme lasten hoidontarvetta huhtikuussa. Tarvitsemme tietoja, jotta voimme suunnitella lasten ateriatilauksia ja henkilöstömme työaikoja. Seuraamme edelleen lasten määriä yksiköissämme. Teemme tarvittaessa muutoksia mm. yksiköiden toiminnan yhdistämisestä. Näistä muutoksista varhaiskasvatusyksikön johtaja tiedottaa huoltajia.

Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen olemme linjanneet varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ajalle 18.3. – 13.5.2020 seuraavaa:

Jos lapsi on pois varhaiskasvatuspalveluista kyseisen ajanjakson aikana, poissaolopäivät hyvitetään automaattisesti perheelle määritellystä kuukausimaksusta. Tätä ei tarvitse erikseen anoa vaan poissaolot seurataan päiväkirjamerkinnöistä suoraan.

Varhaiskasvatuksen väliaikainen keskeytys ja varhaiskasvatuspaikkatakuu

Vanhemmat voivat halutessaan keskeyttää tilapäisesti lapsen varhaiskasvatuksen ja hakea vaihtoehtoisesti kotihoidontukea keskeytyksen ajalle.

Tässä poikkeustilanteessa huoltajat voivat käyttää tätä keskeytyksen mahdollisuutta edellyttäen, että keskeytys on yhtäjaksoinen ja kestoltaan vähintään kolme (3) kuukautta alkaen viimeistään 1.5.2020 – elokuu 2020. Lapsen on palattava varhaiskasvatusyksikköönsä elokuussa 2020. Keskeytyksestä on tehtävä keskeytyssopimus sekä varhaiskasvatushakemus syksylle. Lisätietoja saatte varhaiskasvatusyksikön esimieheltä.

yhteistyöterveisin

Anni Aalto-Ropo
varhaiskasvatuksen johtaja