Tiedote perheneuvolan lääkäritilanteesta


Perheneuvolan lastenpsykiatrin virka on ollut täyttämättä elokuusta 2019 alkaen. Olemme pyrkineet saamaan virkaan vakituisen henkilön, mutta tällä hetkellä selvittelemme myös ostopalvelujen mahdollisuutta tilanteen ratkaisemiseksi.

Tällä hetkellä perheneuvolan asiantuntijat lähettävät tarpeen mukaan lausuntoja ja reseptien uusimisia varten lapset joko omalle neuvola-, koulu- tai omalääkärille. Samoin toimitaan, jos lapsen tilanteessa herää tarve diagnoosin varmentamiseen ja lääkehoidon aloittamiseen, jolloin omalääkärit tekevät lähetteen erikoissairaanhoitoon.

Lapsen erikoissairaanhoidon (TAYS) lähetettä tai lapsen lääkityspäivitystä odottavat vanhemmat voivat tiedustella tilannetta lapsen neuvola- tai kouluterveydenhoitajalta tai perheneuvolasta lasta hoitavalta asiantuntijalta.