Peruskouluun ilmoittautuminen lukuvuonna 2020-2021


Perusopetukseen ilmoittautuminen

Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa sinä vuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta. Syksyllä 2020 aloittavat koulunsa vuonna 2013 syntyneet lapset.

Kangasalan kaupungin järjestämässä esiopetuksessa olevien, ensi syksynä koulunsa aloittavien lasten ei enää tarvitse ilmoittautua kouluun. Koulut saavat tulevien ykkösluokkalaisten tiedot automaattisesti oppilashallinto-ohjelmasta.

Muusta kunnasta Kangasalle muuttavien oppilaiden tiedot ilmoitetaan lähimmän koulun kansliaan tai sivistyskeskukseen p. 050 373 8649. Koulujen yhteystiedot löytyvät kunkin koulun kotisivulta.

Huoltaja, joka haluaa saada lapsensa kouluun yhtä vuotta aikaisemmin tai anoa lykkäystä lapsen koulunkäynnin alkamiseen, tulee toimittaa sitä koskeva anomus sekä asiantuntijalausunto opetuspäällikölle osoitteella Sivistyskeskus PL 50, 36201 Kangasala. Asiantuntijalausuntoa varten lapsi ilmoitetaan kouluvalmiustutkimukseen Kangasalan perheneuvolaan, Kunnantie 2, 36200 Kangasala, p. 040 133 6593.