OmaAsemien puhelut ruuhkautuneet tällä viikolla puhelinoperaattorin vikatilanteen vuoksi


OmaAsemien puhelut ruuhkautuneet tällä viikolla puhelinoperaattorin vikatilanteen vuoksi.

Pahoittelemme tilannetta. Pyrimme vastaamaan puheluihin mahdollisimman nopeasti.

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 51 §:ssä säädetään perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä mm., että ”terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen. (Valvira 2017).