Muutoksia vammaispalvelun apuvälineisiin ja asunnon muutostöihin


Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Apuvälinekeskuksen toiminta laajenee 1.1.2022 alkaen vammaispalvelulain mukaisiin apuvälineisiin ja asunnon muutostöihin. Muutoksen tavoitteena on yhtenäistää vammaispalvelun toimintakäytäntöjä ja taata asiakkaille tasavertaiset palvelut koko Pirkanmaalla.

Apuvälinekeskuksen toiminta laajenee koskemaan vammaispalvelulain mukaisia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita, asunnon muutostöitä sekä autoilun apuvälineitä. Harkinnanvaraiset apuvälineet ja mm. autoavustus jäävät edelleen kuntien vastuulle.

Myös vammaispalvelulain mukaisten apuvälineiden ja asunnon muutostöiden myöntämisperusteet tullaan yhtenäistämään Pirkanmaalla ensi vuoden alussa.

Työnjako jatkossa

Hakemukset toimitetaan edelleenkin oman kaupungin/kunnan vammaispalveluun, jossa arvioidaan haetun palvelun tarve ja tehdään päätös apuvälineen hankkimisesta tai asunnon muutostyöstä.

Apuvälinekeskus hankkii kunnan vammaispalvelun myöntämät apuvälineet ja laitteet sekä asunnon muutostyön kokonaisuudet. Tarvittaessa apuvälinekeskus osallistuu myös palvelutarpeen arviointiin. Apuvälinekeskus vastaa myös apuvälineiden asennuksista, huolloista ja korjauksista. 

Yhteystiedot

  • Yhteydenotot ja kysymykset tähän muutokseen tai omaan vammaispalvelupäätökseen liittyen: Kangasalan kaupungin vammaispalvelutoimistoon omalle sosiaalityöntekijälle puhelinaikoina arkisin klo 12-13 tai sähköpostilla.
  • Apuvälinekeskuksen yhteystiedot 1.2022 alkaen:

apuvalinekeskus@pshp.fi ja puh. 044 472 9760