Latu- ja ulkojäätiedote 9.2.2021


Latujen ja ulkojäiden tilanne tiistaina 9.2.2021

Ladut

Valaistu pääreitistö sekä yhdyslatu Tampereen latuverkkoon ovat hyvässä hiihtokunnossa. Mäyrävuoren valaistu latu on kunnossa perinteisen sekä vapaan tyylin hiihtäjiä varten. Tarpilan kentältä lähtevä reitti, joka kulkee Rantakoiviston kautta Taivalpirtille, on myös hiihtokunnossa. Jääladut Huutijärven uimarannalta Vesaniemen rantaan sekä Vesaniemen rannasta Ruutanan koululle ovat hiihdettävässä kunnossa.

Tämän aamupäivän aikana on avattu maastolatureitti Kisapirtille sekä jäälatu Kirkkojärvelle Rantakoivistolta Mäyrävuoren kuntoradalle. Havisevan suunnan latureitistöä on tarkoitus ajaa loppuviikosta.

Huom! Ruutanasta Valittuun menevällä maastolatureitillä latu on paikoin todella huonossa kunnossa. Tämä kannattaa ottaa huomioon hiihtoreitin suunnittelussa. Latupartio pyrkii kunnostamaan latua parhaansa mukaan.

Raikussa pelloilla kulkee hyvä perinteisen tavan maastolatu. Raikun koululta hiihtoreitit Vehoniemen laavulle sekä Pälkäneen latuverkkoon yhdistyvä ladulle ovat hyvässä hiihtokunnossa.

Sahalahden kuntorata on hyvässä kunnossa hiihtäjiä varten. Lisäksi yksityiset henkilöiden ajamat perinteiset ladut ovat hiihtokunnossa. Vanhalta Vilpeilän koululta lähtee pelloille n. 4km latu, Lahdenkulman alueella sekä Jaalanniemellä on myös ajettu perinteisen latuja useampi kilometri. Kuhmalahden maastolatu lämpökeskukselta Tervaniemeen on myös kunnostettu perinteisen hiihtäjille.

Luistelukentät

Hyvässä luistelukunnossa ovat Aseman, Havisevan koulun, Huutijärven koulun, Korpipuiston, Kortekankaan, Lemetyn, Liuksialan, Liutun, Mäyrävuoren, Nattarin, Pitkäjärven koulun, Rantakoiviston, Ruutanan, Suoraman ja Tarpilan kentät sekä keskuskenttä.

Sahalahdessa Sariolan sekä Vilpeilän kentät ovat erinomaisessa luistelukunnossa. Lahdenkulman kaukalo on myös hyvässä kunnossa luistelijoita varten. Kuhmalahdella Pohjan kenttä on hyvässä luistelukunnossa.

Liikuntapalvelut