Kehitysvammahuollon asumisyksikköjen vierailuohje koronavirusaikana


Vierailuja asumispalveluyksiköissä sallitaan edellyttäen, että niitä toteutetaan turvallisesti alla olevien ohjeiden mukaisesti. Vierailijan tulee käyttää suu-nenäsuojainta. Vierailut toteutetaan mieluiten erikseen osoitetuissa tiloissa tai ulkotiloissa.

Toimintaohje asukkaiden ja läheisten tapaamisten järjestämiseksi asumispalveluyksiköissä COVID-19 koronaviruspandemian aikana (PSHP)

Vierailut pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä koronavirusaikana (THL)