Kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun hakeminen 2022


Kangasala on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen
kokeiluun 2021-2024. Kokeilu perustuu kokeilulakiin (1046/2020), jonka mukaan kunnat on valikoitu
satunnaisotannalla. Kokeilutoimintaan Kangasalla ovat valikoituneet Harjunsalon ja Liuksialan
päiväkodit.

Kokeiluun päässeiden lasten huoltajille on lähetetty kokeilusta päätös, esite sekä ohjeet
kokeiluun hakemiseen varhaiskasvatusyksiköiden tai postin kautta.

Kokeilun verrokkiryhmään kuuluvat kaikki muut 2017 syntyneet Kangasalalaiset lapset.
Verrokkiryhmät tuottavat kokeiluun vertailutietoa, eivätkä ole oikeutettuja maksuttomaan
kaksivuotiseen esiopetukseen. Päätökset verrokkiryhmän lasten huoltajille tulevat postitse.
Kokeiluun ei voi hakea enää jälkikäteen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on
• vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
• kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
• selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita
• selvittää perheiden palveluvalintoja
• saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja
oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.


Lisätietoja

Mari Järvenpää,
kokeilukoordinaattori
p. 0505975719
mari.jarvenpaa@kangasala.fi