Esiopetukseen ilmoittautuminen 7.1.-21.1.2021


Perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään toimikaudella 2021–2022 vuonna 2015 syntyneille lapsille tai 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville vuonna 2016 syntyneille lapsille Kangasalan kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa.

Perusopetuslain mukaisesti lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään 7.1.–21.1.2021 sähköisenä Kangasalan kaupungin verkkosivuilla https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/esiopetus/esiopetukseen-ilmoittautuminen/

Esiopetusta annetaan pääsääntöisesti kaupungin ylläpitämissä päiväkodeissa sekä kouluissa. Lapsen esiopetuspaikka määräytyy lapsen osoitteen ja tulevan koulupolun mukaan. Kangasalan kaupungin esiopetukseen lapsi ilmoitetaan koulupolun mukaiseen esiopetukseen, ei yksittäiseen esiopetusta antavaan yksikköön.

Jos esiopetusikäinen tarvitsee myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, voitte hakea ilmoittautumislomakkeella myös kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa.

Jos esiopetusikäinen tarvitsee koulukuljetusta, tulee anomus tehdä erikseen ja palauttaa se lomakkeen ohjeen mukaisesti. Hakemus maksuttomasta esiopetuskuljetuksesta löytyy kaupungin nettisivuilta ja netti-ilmoittautumisen yhteydestä.

Kangasalla seuraavat yksityiset palveluntuottajat antavat esiopetusta:
– Pilke Kangasalan Enkku (englanninkielinen esiopetus) ja Jumping Beans English Daycare (englanninkielinen esiopetus).

Jos lapsi ilmoitetaan ylläolevaan yksityisen järjestäjän esiopetusyksikköön, tulee ilmoittautuminen tehdä kaupungin sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Mikäli johonkin yksityisen palveluntuottajan esiopetusryhmään ei ilmoittaudu riittävä määrä oppilaita, ryhmiä voidaan yhdistellä.

Jos olette ilmoittamassa lastanne yksityisen palveluntuottajan järjestämään esiopetukseen ja lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, tulee teidän esiopetukseen ilmoittautumisen lisäksi tehdä erikseen sähköinen palvelusetelihakemus.

Tampereella esiopetusta järjestävät kangasalalaisille myös Tampereen Steinerkoulu, Tampereen ruotsinkielinen päiväkoti ja Tampereen kristillinen koulu.

Tampereella toimiviin esiopetusyksiköihin huoltajat ilmoittavat esioppilaan suoraan ja tekevät myös ilmoittautumisen kaupungin sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Jos ei ole mahdollisuutta sähköiseen ilmoittautumiseen, niin ilmoittautumisia otetaan vastaan 21.1.2021 klo 8.00–10.00 varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa Pikkolan päiväkodin yhteydessä olevassa palvelupisteissä. Ilmoittautumisen voi käydä myös tekemässä 21.1.2021 klo 15-17 Kangasalan kaupunki-infossa (Mäkirinteentie 10, 36220 Kangasala, Prisma).

Lisätietoja saatte varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta p. 040 133 6327, lapsenne varhaiskasvatusyksiköstä ja kaupungin verkkosivuilta.