Asiakasmaksulain muutokset kotihoito 1.7.2021


Asiakasmaksulaki uudistuu 1.7.2021 lähtien

Asiakasmaksulain muutokset, säännöllinen kotihoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia (734/1992) on uudistettu. Asiakasmaksulain uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, kohtuullistaa maksuja ja laajentaa palvelujen maksuttomuutta.

Kotihoidon palveluiden osalta muutos tarkoittaa sitä, että jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun maksu määräytyy 1.7.2021 alkaen asiakkaan palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon perusteella. Kotihoidon maksutaulukosta poistuvat maksuluokat ja asiakasmaksu määritellään jatkossa myönnettyjen palvelutuntien määrän perustella.

Kangasalan perusturvalautakunta on kokouksessaan 25.5.2021 hyväksynyt uudet voimaan tulevat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut, jonka jälkeen teemme asiakkaille uudet palvelu- ja maksupäätökset 1.7.2021 lukien.

Kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen maksua määrättäessä huomioitavat tulot (10 f §)

Kotihoidon ja palveluasumisen maksua määrättäessä kuukausitulona huomioidaan

  • asiakkaan ja hänen puolisonsa jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut veronalaiset ansio- ja pääomatulot (bruttotulot)
  • verosta vapaat tulot tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä
  • laskennallinen metsätulo

Tuloista tehtävät vähennykset (10 g ja 10 c §)

  • elatusapu sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset
  • avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka on suoritettava rahana
  • kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka on suoritettava rahana (ns. syytinki)
  • edunvalvojan palkkion perusmaksu ja edunvalvontavaltuutetun palkkio
  • todelliset asumismenot palveluasumiseen siirryttäessä

Asiakasmaksulain uudistuksesta voitte lukea oheisesta linkistä

Kuntainfo: Asiakasmaksulakiin muutoksia 1.7.2021 alkaen – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

tulosta tiedote tästä